Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Rekrutacja

Instrukcja postepowania podczas rejestracji danych

 1. Pola w formularzu danych należy wypełnić wpisując poprawne, prawdziwe dane.
 2. Pola oznaczone jako pogrubione są wymagane i musi być w nie wprowadzona wartość przed zapisaniem danych. Portal wskaże brakujące dane w górnej części tabelki.
 3. Pola które nie są wymagane nie muszą być wypełniane.
 4. Niektóre pola w formularzu akceptują dane wpisane w określony sposób. Np. pole Data urodzenia. W tym polu należy wprowadzić dane w formacie rok-miesiąc-dzień, np 1990-02-23. Wprowadzenie danych w inny sposób zostanie wykryte jako błędne i portal zasygnalizuje konieczność poprawy danych.
 5. W przypadku braku miejsca w polu do wpisania należy skrócić wartość wpisywaną do pola np. jeśli jest to bardzo długa nazwa szkoły.
 6. Portal umożliwia jedynie rejestację danych rekrutacji za pomocą sieci Internet. Nie ma możliwości poprawy danych. W przypadku wystąpienia konieczności poprawy danych należy się skontaktować z Dziekanatem PWSZ.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia danych należy się skontaktować z Dziekanatem PWSZ.
 8. Portal nie będzie prezentował wyników rekrutacji.
 9. Pola formularza dotyczące WKU wypełniają tylko mężczyźni.
 10. W polu telefon należy podać numer telefonu pod którym można najszybciej znaleźć kandydata np. numer telefonu komórkowego.
 11. Kandydat ma 30 minut na wprowadzenie danych do formularza. Po przekroczeniu tego czasu system nie zaakceptuje danych i zostanie wyświetlona informacja "Sesja wygasła". Po zakończeniu sesji otworzyć stronę rekrutacja i ponownie wpisać dane.
 12. Po wprowadzeniu danych, zapisaniu ich w bazie nie należy wracać do strony wprowadzania danych klawiszem Wstecz w przeglądarce i ponownie zapisywać danych. W takim przypadku system nie zaakceptuje danych i zostanie wyświetlona informacja "Sesja wygasła".
 13. Student posiada możliwość wyboru nauki języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego lub francuskiego) na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym zgodnie z programem nauczania.
PWSZ Sulechów, 2011