Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Rekrutacja

Strona główna

Witamy na stronach portalu rekrutacji do listy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się od dnia 1 czerwca 2017 roku.

W celu dokonania rekrutacji do listy studentów należy postępować zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na poszczególnych stronach. Do dokonania rejestracji danych kandydata przez strony WWW potrzebne będą dokumenty takie, jak: dowód osobisty i świadectwo maturalne. W odpowiednio oznaczone pola należy wprowadzić wymagane dane. Rejestracja wymaga wprowadzenia określonych danych w określony sposób (np pola daty urodzenia). W przypadku ich braku lub nieprawidłowej postaci użytkownik zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia lub zmiany wprowadzonych danych do poprawnej postaci.

Przed rozpoczęciem właściwej rejestracji danych warto przeglądnąć stronę z instrukcją postępowania podczas rejestracji. Instrukcja (otwiera się w osobnym oknie przeglądarki).

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
(szczegółowe informacje w zakładce terminy dot. rekrutacji 2017/2018).

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Dziekanat telefon 068 352 83 07, 068 352 83 08
oraz za pomocą poczty elektronicznej rekrutacja@pwsz.sulechow.pl.

Proszę kliknąć link start rekrutacji w celu rozpoczęcia procesu rejestracji danych potrzebnych do rekrutacji.

- START REKRUTACJI -


Połączenie ze stronami rejestracji danych jest szyfrowane.


PWSZ Sulechów, 2011